Algemene Voorwaarden

Teksten, foto’s en ander auteursrechterlijk beschermd werk op deze website mogen op geen enkele wijze worden verspreid, gebruikt of overgenomen, tenzij Fairwine hiervoor de reproductierechten heeft verleend.

Korte aanhalingen uit artikels zijn toegelaten tenzij voor commerciële doeleinden - hoe of welke dan ook - mits de bron duidelijk wordt vermeld, en zonder dat dit systematisch mag gebeuren.

Wenst u tekst of een artikel over te nemen op uw eigen site of in een gedrukte publicatie, gelieve dan contact te nemen met Fairwine via info@fairwine.be.